KAKO VODE BOLNICE? U Mostaru medicinari na rubu ilegale, u Sarajevu fingiraju brojke i svi čekaju državne milijune

Ante Kvesić Sebija Izetbegović

Revizorska izvješća u najvećim medicinskim centrima države - SKB u Mostaru i KCUS u Sarajevu pokazala su brojne nepravilnosti u radu rukovodećih, ogromna dugovanja, sumnjive poslove i natječaje, no revizore nitko ne shvaća ozbiljno pa ne sumnjamo da će oni koji su godinama na čelu tih bitnih zdravstvenih institucija tu i dalje ostati.

Na položaj medicinskog osoblja nitko se ne osvrće previše, ali svi se čude kada taj kadar odlazi

Vjerojatno najgori položaj u državi imaju medicinari iz Sveučilišne kliničke bolnice, budući da su revizori utvrdili da zapravo rade na crno, odnosno da im se ne uplaćuju doprinosi, pa se svi zaposleni i njihove obitelji mogu s pravom upitati što se radi s ogromnim novcem koji se upumpava u mostarsku bolnicu, ali i onim iz Republike Hrvatske.

U Sarajevu je u prošloj godini za 131 osobu prestao radni odnos, od ovog broja je 80 osoba koje su sa radom prestale odlaskom u mirovinu, 19 radnika dalo je otkaz, a njih 12 je dobilo otkaz. U 2022. godini u Kliničkom centru radni odnos je zasnovalo 116 osoba, najvećim dijelom po natječaju iz prethodne godine što je također potencijalno sumnjivo, a revizori su posebno upozorili da nedostaje 'medicinara' jer je popunjenost takvim osobljem prošle godine bila na 73 posto. 

'Šminkanje' službenih podataka i zaborav korona-respiratora koji i dalje ćame u podrumima

Revizori su utvrdili i da je KCUS precijenio svoj financijski rezultat za oko 1,1 milijun KM na način da su lijekove i potrošni materijal koje na KCUS-u kao svoje vlasništvo do trenutka potrošnje skladišti Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Klinički centar evidentirao kao svoju robu i prikazao ga kao vlastiti prihod!

Zanimljivo je da su revizori ustanovili i da se 30 respiratora ACM812 A, koje je KCUS jedini tijekom pandemije koronavirusa stavio u uporabu nalaze evidentirani u izvanbilančnoj evidenciji.

Revizori su naveli da je u KCUS-u ukupna vrijednost ovih respiratora navedena u iznosu 2,7 milijuna maraka, odnosno da im je cijena 90.000 KM po komadu. Ovaj iznos se razlikuje od iznosa pojedinačne cijene za ove uređaje koji su ranije spominjani i to u iznosu od 105.000 KM.

Milijunski dugovi koji čekaju novo upumpavanje i sanaciju teško održivog sustava

"Zakonom o financijskom poslovanju propisani su rokovi izvršenja novčanih obaveza do 60 dana, izuzetno se može ugovoriti i duži rok, ali ne duži od 90 dana. Skrećemo pozornost da je menadžment bolnice izvršio procjenu sposobnosti bolnice da nastavi poslovati u vremenski neograničenom razdoblju i procijenio da postoji značajna neizvjesnost da će nastaviti neograničeno poslovati u narednom razdoblju. Osim konstatacija navedenih u bilješkama uz financijskae izvješća, ukazujemo na to da su kratkoročne obaveze bolnice na datum bilanca iznosile 177.981.772 KM, od čega se na obaveze prema dobavljačima odnosi 89.103.266 KM", naveli su federalni revizori u svom izvješću za Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru.

Posebno ističu loše stanje oko doprinosa.

Bolnica već duži niz godina isplaćuje neto plaće bez uplate poreza i doprinosa, zbog čega su obaveze za porez i doprinose na 31. 12. 2022. godine iskazane u iznosu 81.072.942 KM, od čega se na obaveze za porez i doprinose za 2022. godinu odnosi 29.255.009 KM.

Radno vrijeme budi sumnju u vjerodostojnost

U obje zdrastvene ustanove koje su regionalni centri utvrđena je ista stvar - svi zaposlenici imaju isto radno vrijeme što je praktički nemoguće. "Vođenje evidencija o radnom vremenu vrši se na način da je kod većine zaposlenika iskazano identično vrijeme početka i kraja radnog dana, kao i pauza tijekom rada bez informacije o razdoblju korištenja, zbog čega izražavamo sumnju u njihovu vjerodostojnost", stoji u revizorskim izvješćima.

Stara boljka su i natječaji, a posebna kategorija među njima direktni sporazumi

"Natječajna dokumentacija za nabavu digitalnog RTG aparata, u dijelu tehničke specifikacije, sačinjena je na način da je upućivala na aparat jednog dobavljača, što znači da nije osiguran jednak i nediskriminirajući pristup za sve ponuđače - ističe Ured.

Klinička ljekarna KCUS-a je zaključila čak 216 direktnih sporazuma u vrijednosti 467.404 KM. Naravno, direktni sporazumi podrazumijevaju manje transparentan način nabavki.

"Pored direktnih sporazuma, Klinički centar je vršio nabavku ovih predmeta nabavke putem otvorenih postupaka i konkurentskih zahtjeva za dostavu ponuda od različitih dobavljača. Na ovaj način, nabavka je vršena zaključivanjem više direktnih sporazuma, čime je odabran manje transparentan postupak, smanjena konkurentnost, kao i mogućnost ostvarivanja niže cijene" pojašnjavaju revizori.

Direktori bolnica ne vide razloga za brigu, a za svoj 'doprinos' bolnici mjesečno primaju pozamašne iznose

Sebija Izetbegović na čelu KCUS-a rekorder je po direktorskim primanjima, a u jednom mjesecu prošle godine njezin račun bio je deblji za 8.497 KM dok joj je prosječna mjesečna i redovna plaća zapravo 7.036 KM. Dok se prva dama u SDA ne mora brinuti kako će spojiti 'od prvog do prvog' među njezinim kolegama ima onih koji itekako moraju brinuti poput čistačica čija je najniža isplaćena neto plaća iznosila 594 KM.

Vladar mostarske bolnice na čijem se čelu nalazi više desetljeća ima mjesečno primanja oko 5 tisuća maraka, no pretpostavljamo da ni on ne mora brinuti za svoju mirovinu ako se pogleda njegov obiteljski vozni park ili pak tvornica lijekova koju je izgradio u svom rodnom selu.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.