FOTO  Inckove odluke nepoželjne u RS

Incko je donio i odluku  kojom se članovima Upravnog odbora "Elektroprijenosa BiH"  nalaže da bez odlaganja imenuju generalnog direktora ovog poduzeća a politički predstavnici iz RS potpisali su danas i zajedničku izjavu u kojoj navode da odluke visokog predstavnika neće važiti na teritoriji RS. Odluka visokog predstavnika u BiH kojom se nameće set zakona u distriktu Brčko o pitanju državljanstva, snabdjevanjem električnom energijom te sukcesiji, za političare iz RS u zajedničkim institucijama je neprihvatljiva. Ovi zakoni neće se primjenjivati na teritoriji RS, a u državnom parlamentu će se na svaki način osporiti provođenje ovih odluka, kaže lider Socijalističke partije, Petar Đokić: «Kroz rad institucija BiH djelovaće se tako da se suprostavi jednom takvom nastojanju jer je krajnje vrijeme da se to uradi. Cijenim da je ovo samo jedan početak teškoća koje mogu nastati ukoliko ne bude spremnosti kod visokog predsatvnika da korigira svoje odluku.

 


«Elektroprijenos BiH» tri godine samo na papiru

Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira izrazio je zabrinutost zbog „ozbiljnog pogoršanja u radu Elektroprijenosa BiH zbog kontinuiranog bojkota Upravnog odbora od strane vlasti Republike Srpske", te pozvao Vladu RS-a da se što prije ponovo angažuje i doprinese nesmetanom funkcionisanju ovog preduzeća. Elektroprijenos BiH, kompanija koja osnovana 2006. godine ima zadatak da svu električnu energiju koja se proizvede u elektranama prenese do elektrodistributivnih područja ili velikih industrijskih potrošača, te da poveže elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine sa elektroenergetskim sistemima susjednih zemalja. Iako bi se time omogućio izvoz, uvoz i tranzit električne energije svima je jasno da ova komanija postoji samo na papiru više od tri godine.