GRAD BANJA LUKA TRAŽI Ukinuti građevinsku dozvolu za vilu obitelji Dodik

GRAD BANJA LUKA TRAŽI Ukinuti građevinsku dozvolu za vilu obitelji Dodik
Draško Stanivuković

Grad Banja Luka podnio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske inicijativu za ukidanje ili poništavanje građevinske dozvole izdane za izgradnju stambenog i stambeno-poslovnog objekta u Ulici Bože Varićaka u Banjoj Luci, prenosi BNTV. 

Naime, incijativa je podnesena, nakon što je Urbanističko-građevinska inspekcija Grada Banja Luka u postupku inspekcijskog nadzora utvrdila da su građevinske dozvole za izgradnju navedenih objekata izdane u suprotnosti sa važećim dokumentom prostornog uređenja za ovu lokaciju – Regulacijski plan „Centar –Aleja“.

Kako su naveli postupajući inspektori, uočene nezakonitosti i suprotnosti u odnosu na planski akt, odnose se na namjenu i plan parcelacije objekata, budući da je na predmetnoj parceli izdata građevinska dozvola za izgradnju individualnog stambeno-poslovnog objekta, umjesto planiranog višeobitlejskog stambeno-poslovnog objekta sa pripadajućim nadzemnim parkingom i podzemnom parking garažom, uz šta je izvršena parcelacija zemljišta na način koji nije u skladu sa navedenim planskim aktom i koji onemogućava njegovu realizaciju.

Kako podsjeća BNTV, povodom ovog slučaja gradonačelnik Draško Stanivuković je nedavno održao izvanrednu konferenciju, tijekom koje je kazao da je po saznanju za ovaj slučaj u ožujku poslao gradsku inspekciju da utvrdi činjenice, ali da je dobio lažno izvješće, zbog čega je smijenjen i glavni gradski građavinsko-urbanistički inspektor.

Tom prilikom gradonačelnik je istaknuo da je njegova dužnost da stane u kraj nelegalnoj gradnji i negativnim pojavama koje postoje u našem gradu, te da želi da vrati sve stvari u zakonske okvire.

"Vilu gradi obitelj Dodik, firma Sirius i namijenjena je za njih, vidljivo je to iz dokumenata. Čega se god dotaknemo za tu obitelj je nelegalno", kazao je Stanivuković.