GRAD BANJA LUKA TRAŽI Ukinuti građevinsku dozvolu za vilu obitelji Dodik

Draško Stanivuković
Draško Stanivuković

Grad Banja Luka podnio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske inicijativu za ukidanje ili poništavanje građevinske dozvole izdane za izgradnju stambenog i stambeno-poslovnog objekta u Ulici Bože Varićaka u Banjoj Luci, prenosi BNTV. 

Naime, incijativa je podnesena, nakon što je Urbanističko-građevinska inspekcija Grada Banja Luka u postupku inspekcijskog nadzora utvrdila da su građevinske dozvole za izgradnju navedenih objekata izdane u suprotnosti sa važećim dokumentom prostornog uređenja za ovu lokaciju – Regulacijski plan „Centar –Aleja“.

Kako su naveli postupajući inspektori, uočene nezakonitosti i suprotnosti u odnosu na planski akt, odnose se na namjenu i plan parcelacije objekata, budući da je na predmetnoj parceli izdata građevinska dozvola za izgradnju individualnog stambeno-poslovnog objekta, umjesto planiranog višeobitlejskog stambeno-poslovnog objekta sa pripadajućim nadzemnim parkingom i podzemnom parking garažom, uz šta je izvršena parcelacija zemljišta na način koji nije u skladu sa navedenim planskim aktom i koji onemogućava njegovu realizaciju.

Kako podsjeća BNTV, povodom ovog slučaja gradonačelnik Draško Stanivuković je nedavno održao izvanrednu konferenciju, tijekom koje je kazao da je po saznanju za ovaj slučaj u ožujku poslao gradsku inspekciju da utvrdi činjenice, ali da je dobio lažno izvješće, zbog čega je smijenjen i glavni gradski građavinsko-urbanistički inspektor.

Tom prilikom gradonačelnik je istaknuo da je njegova dužnost da stane u kraj nelegalnoj gradnji i negativnim pojavama koje postoje u našem gradu, te da želi da vrati sve stvari u zakonske okvire.

"Vilu gradi obitelj Dodik, firma Sirius i namijenjena je za njih, vidljivo je to iz dokumenata. Čega se god dotaknemo za tu obitelj je nelegalno", kazao je Stanivuković.