GLAVNO VIJEĆE HNS BiH: Uvođenje rezervnog sastava policije je u potpunosti neprihvatljivo

GLAVNO VIJEĆE HNS BiH: Uvođenje rezervnog sastava policije je u potpunosti neprihvatljivo
Za Glavno vijeće HNS-a ovakvo uvođenje rezervnog sastava policije je u potpunosti neprihvatljivo. HNS se zalaže za dodatno opremanje i edukaciju postojećih policijskih službenika kako bi se ovaj aparat učinio što efikasnijim uz eventualno popunjavanje neodstajućih policijskih službenika vodeći računa o onim upravama gdje realno postoji potreba kako ne bi došlo do ugrožavanja osnovnih elemenata sigurnosti.

Glavno vijeće HNS BiH smatra kako je neophodan veći stupanj koordinacije i suradnje između svih policijskih agencija, a što bi zasigurno rezultiralo većom efikasnošću na otkrivanju i spriječavanju svih oblika kaznenih dijela pa i onih koja se odnose na ilegalne migracije.