FOTO  Skandalozno: Elektroenergetskom sustavu prijeti kolaps!

Naime, mandat Dušana Mijatovića, generalnog direktora "Elektroprijenosa", istječe 19. rujna, a u ožujku je istekao mandat ostalim članovima Uprave Ramizu Mehmedagiću i Zdenku Vukiću. Ova kompanija je 59 posto u vlasništvu FBiH, a 41 posto RS i ključna je za prijenos električne energije u našoj zemlji, ali je potpuno obezglavljena. 

- Sigurnost elektroenergetskog sustava je potpuno ugrožena, jer oko 150 miliona KM leži na računu "Elektroprijenosa" i ništa se ne investira u prijenosnu elektromrežu. Naprimjer, ne možemo raditi trafostanicu od 110 kV u Međugorju, Cimu kod Mostara, dok u Sarajevu "Elektroprivreda BiH" ne može napraviti trafostanicu od 110 kV kod Ambasade SAD! Znači, lokalne zajednice ostaju bez napona. Mi uopće ne možemo razvijati mrežu, jer to treba raditi "Elektroprijenos", a njega nema - tvrdi Žarić.

On navodi da su dva entitetska premijera Mustafa Mujezinović i Milorad Dodik pasivni po ovom pitanju, te da se u cijeli slučaj mora uključiti međunarodna zajednica kako u konačnici ne bi došlo do zastoja cijelog elektroenergetskog sistema.

Entitetske crte

- Dok god je "Elektroprijenos" organiziran tako da njegova nadležnost prelazi entitetske crte, predstavnici RS osporavaju tu kompaniju. "Elektroprijenos" ne radi već dvije godine. Tu se definitivno uplela politika. Problem je nastao onog momenta kada je "Elektroprijenos" uspostavio nadležnost na četiri operativna područja koja prelaze entitetske granice. Kada operativna područja ne bi prelazila entitetske granice, ne bi bilo problema - rekao je Žarić.

Obustavljeni novi priključci

U EPBiH zbog problema s "Elektroprijenosom" već duži period ne mogu na mrežu priključiti nove kupce i nisu u mogućnosti osigurati pouzdano snabdijevanje velikog broja objekata u užem centru Sarajeva, naročito područje od Marindvora do Čengić-Vile. U dijelovima Fojnice već su obustavljeni novi priključci na distributivnu mrežu, na području Gračanice neće biti moguće priključiti značajne privredne objekte koji su u izgradnji... Slična situacija je i na teritoriji Srebrenika, Konjica, Olova, Jelaha, Prače, Tuzle... Kako ističu u EPBiH, na ovaj način se blokira i razvoj te kompanije.