Čović za TV1: Dogovorena Vlada Federacije BiH

čović
čović
HDZ BIH je dobio šest pozicija, s tim da će šesta (ministarstvo financija) biti usaglašena sa ostala dva partnera.

DF i SDA su dobile po pet ministarstava u Vladi FBIH.