ČESTITAMO Ante Vidačak dobio od HDZ-a još jedan posao

promark, Ante Vidačak, Hrvatska pošta Mostar
HP Mostar

Hrvatska pošta Mostar potpisala je ugovor o izgradnji Glavnog poštansko-logističkog središta.

"Ugovor za izgradnju glavnog poštansko-logističkog središta (GPLS) danas su u Mostaru potpisali predsjednik Uprave HP Mostar Mate Rupčić i izvršni direktor tvrtke Promark d.o.o Mostar Luka Jurilj. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 6,8 milijuna KM bez PDV-a. Izgradnja ovog infrastrukturnog projekta predstavlja kapitalnu investiciju za Hrvatsku poštu Mostar, ali i za budući razvoj logističkih kapaciteta u BiH", navode iz HP Mostar.

"Uvažavajući zahtjeve tržišta koji se očituju kroz snažan rast Internet trgovine i lokalno i globalno, kao i sve veća potražnja korisnika za brzim i kvalitetnim logističkim uslugama u segmentu brze dostave paketa u unutarnjem i međunarodnom prometu, Uprava Društva je cijenila da će ulaganjem u izgradnju GPLS-a stvoriti ključne preduvjete za budući rast i razvoj Društva", ističu.

Prednosti ovog objekta su kvalitetniji prometni pristup i bolja poslovna povezanost s transportnim potrebama u Bosni i Hercegovini, kao i mogućnost stvaranja novih radnih mjesta posebno u segmentu logistike.

Predsjednik Uprave Hrvatske pošte Mostar Mate Rupčić izjavio je:

„Gradnjom infrastrukturnog objekta poboljšat će se kvaliteta i proširiti asortiman poštanskih i logističkih usluga, što će utjecati na razvoj i poboljšanje cjelokupnog poštanskog sustava u BiH. Izgradnjom logističkih kapaciteta Hrvatska pošta Mostar pozicionira se na mapi regionalnih logističkih centara, čime se stvaraju pretpostavke za potpisivanje međunarodnih ugovora sa respektabilnim globalnim e-trgovcima.“

Pri izradi projekta GPLS-a vodilo se računa o prilagodbi glavnim prometnim tokovima, karakteristikama ambijenta, cestovnoj povezanosti s gradom i okolicom. Nova gradnja integrirana je u okoliš, a objekt je planiran tako da predstavlja spoj logističkog i poslovnog.