Bramerc priznao da Tribunal nije doprinio pomirenju

Serge Brammertz
... na prostoru bivše Jugoslavije i dodao da mnogi i dalje doživljavaju osuđene ratne zločince kao junake, dok se žrtve i preživjeli zanemaruju i odbacuju.

- U regiji još ne postoji istinska volja da se prihvate velika nedjela iz prošlosti i pođe dalje, nažalost, ponajviše u političkim rukovodstvima - naglasio je Bramerc u Vijeću sigurnosti UN.

Osobna odgovornost

On je rekao da previše ljudi sluša ratne zločince koji se kriju iza tvrdnji o zajedničkoj odgovornosti.

Ratni zločinci, kako je dodao, uporno tvrde da se ne sudi njima nego njihovom narodu i uporno tvrde da presuda o njihovoj krivici znači da je kriva cijela njihova zajednica.

- Suprotno tome, mi smo uvijek ustrajali na načelu osobne krivične odgovornosti - rekao je Bramerc.

On je naglasio da te zločine nisu počinile države ili narodi već pojedinci, a ponajviše najviši politički i vojni čelnici.

- Da bih bio sasvim jasan o ovome: nijedna zajednica nije odgovorna za djela tih ljudi - rekao je Bramerc.

On je dodao da pravda sa društva skida teret zajedničke odgovornosti i utire put ka razumijevanju i prihvatanju.

- Zbog toga pravda, iako sama po sebi nije dovoljna za ostvarenje pomirenja, predstavlja njegov ključni preduvjet - rekao je Bramerc.

Sumirajući rezultate rada tribunala toijekom svog mandata, Bramerc je rekao da oni pokazuju da se čak i za najteža kršenja međunarodnog humanitarnog prava može odgovarati ako međunarodna zajednica ima o tome jedinstven stav.

- Naši rezultati pokazuju da najodgovorniji za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava mogu za ta kršenja da odgovaraju ukoliko vlada politika koja se za takvu odgovornost zalaže, a međunarodna zajednica zauzme jednoglasan stav - naveo je on podnoseći posljednje izvješće Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Manje žalbi

Govoreći o predstojećem zatvaranju Haškog tribunala, Bramerc je naveo da je zahvaljujući Vijeću sigurnosti UN, za znatan broj žrtava i preživjelih pravda bar u nekoj mjeri zadovoljena u odnosu na nepravde koje su prepatili.

Kako je dodao, Mehanizam za međunarodne krivične sudove, kao nasljednik Haškog suda, usredsrijeđen je na riješavanje manjeg broja pretresnih i žalbenih predmeta preuzetih od tog tribunala.