#Serge Brammertz

Bramerc priznao da Tribunal nije doprinio pomirenju

Bramerc priznao da Tribunal nije doprinio pomirenju

Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Brammertz suglasio se sa primedbama da taj sud nije doprinio pomirenju država i naroda ...

Glavni tužitelj UN međunarodnog kaznenog suda u Mostaru

Glavni tužitelj UN međunarodnog kaznenog suda u Mostaru

Glavni tužitelj UN međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju,Serge Brammertz održat će 6.10.2015.godine...