supružnici | Hercegovina.Info

#supružnici

Tajna sretnog braka

Tajna sretnog braka

Više od 20 godina imao sam povlasticu da za svoju službu pripovijedanja proučavam Bibliju 30 sati tjedno. Također sam stekao doktorat iz…

Najgora godina braka

Najgora godina braka

Nedavno provedeno istraživanje rađeno na uzorku od 2000 osoba u braku pokazalo je da je najsretnija treća godina bračnog života. Zašto? Zato …