#park prirode

Park prirode Blidinje sve atraktivnija destinacija

Park prirode Blidinje sve atraktivnija destinacija

Uveliko se radi na obogaćivanju ponude i produžavanju sezone tako da će Blidinje uskoro, zahvaljujući sredstvima nekoliko međunarodnih organizacija, postati i ljetna turistička destinacija. …

Hrvati u BiH izgubili sve, čak i parkove prirode

Potpuno je stradao i biljni pokrivač tako da je narušen i cjelokupan lanac ishrane. Ovdje je sve uništeno. Žalosno je što se nije pojavio nitko od nadležnih institucija da vidi …

Dan Parka prirode Hutovo Blato

Iako bi u ovakvim situacijama trebali dominirati svečarski tonovi još jednom ukazano je na sve probleme oko financiranja ovog prirodnog bisera na jugu BiH, koji je već nekoliko zadnjih mjeseci…

Park prirode Hutovo blato pred gašenjem

Stanje je izuzetno teško i neizdrživo ili, točnije rečeno, krajnje dramatično jer ukoliko se nešto žurno ne poduzme, mi smo pred gašenjem, tj. potpunom likvidacijom. Već su…

& VIDEO: Blidinje u Novoj godini

& VIDEO: Blidinje u Novoj godini

Blidinje sadrži niz prirodnih i povijesnih znamenitosti među kojima svakako treba spomenuti Blidinjsko jezero, botaničko – zoološki rezervat Masna luka i Hajdučku republiku Mijata …