#odlazak

Želi se, zaista, zaustaviti odlazak mladih?!

Želi se, zaista, zaustaviti odlazak mladih?!

Prije par mjeseci objavljena je sveobuhvatna Studija o mladima u BiH. Podatci su, najblaže rečeno, frapantni. Od činjenice da se teško osamostaljuju, ne vjeruju u sustav,…