#mirovina

PET PAPIRA MANJE Do prava na mirovinu bez CIPS-a

PET PAPIRA MANJE Do prava na mirovinu bez CIPS-a

U Zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje FBiH pokrenuta je procedura ukidanja CIPS-a, što će dovesti do znatno jednostavnijeg ostvarivanja prava na mirovinu. V.d. direktora Zavoda…