#Masterchef

Ne ukida se licenca 'Masterchefu'

"Priča o gubitku licence nije samo nagađanje, već i priča bez temelja. Nijednom ta tema nije inicirana od strane vlasnika licence niti je upitna njihova volja za daljnjom suradnjom s nama. Također,…