#Martin Raguž

Zlatna Ahdnama Martinu Ragužu

Zlatna Ahdnama Martinu Ragužu

...multikulturalne, demokratske BiH'', jutros je dodijeljena Martinu Ragužu, predsjedniku HDZ-a 1990, Senadu Šepiću, dužnosniku SDA, Slobodanu Bobanu Stajiću te Eliju Tauberu, istaknutom članu…

Martin Raguž protiv HDZ 1990

Martin Raguž protiv HDZ 1990

... Federacije*, uspostaviti HDZ, SDA, SNSD uz potporu još tri dodatna zastupnika. Ova lokalna vijest odmah nas podsjeća na fascinantnu činjenicu kako je ta stranka mogla danas uživati u…

Hrvati u BiH pred izbore:  Dva lica Martina Raguža

Hrvati u BiH pred izbore: Dva lica Martina Raguža

U tu vrhu pokrenuli su svoju propagandnu mašineriju koja biračima želi prikazati Martina Raguža kao mladog i proeuropskog političira koji se zalaže za bolje sutra cijele BiH. Sukladno tome…

HSS: Laž je da smo dali potporu Martinu Ragužu

HSS: Laž je da smo dali potporu Martinu Ragužu

a koju je HDZ 1990 objavio na svome portalu http://www.hdz1990.org/vijesti/brcko-hrvatska-seljacka-stranka-dala-potporu-martinu-raguzu/ i koju su prenijeli pojedini mediji. Naime, istina je kako je…