#Kraljica Katarina Kosaca

Na današnji dan u Rimu umrla kraljica Katarina

Na današnji dan u Rimu umrla kraljica Katarina

Na današnji dan, 25. listopada, prije 541. godinu u Rimu je umrla kraljica Katarina Kosača-Kotromanić. Rođena je u Blagaju kod Mostara 1425. godine od majke Jelene i oca Stjepana…

Neum: Osnaživanje zdravlja žena u BiH

Neum: Osnaživanje zdravlja žena u BiH

...od JDC/Susan G.Komen, udruga "Novi pogled" Mostar u suradnji s našom malom, a sudeći po današnjim rezultatima snažnom OO Zajednicom žena HDZ BIH "Kraljica Katarina Kosača" Neum. …

Blažena Katarina Kosača-Kotromanić

Blažena Katarina Kosača-Kotromanić

Katarina Kosača-Kotromanić rođena je u Blagaju pored Mostara od majke Jelene i oca Stjepana Kosače, koji je 20. siječnja 1448. godine u povelji njemačko-rimskog cara Fridrika III. nazvan "Herzog"-om,…

Akcija u Osnovnoj školi Petra Bakule

Akcija u Osnovnoj školi Petra Bakule

Zahvaljujući zajedničkom trudu roditelja, učitelja i djece, te Interagenta d.o.o. Mostar, kao i Zajednice žena HDZ BiH 'Kraljica Katarina Kosača' Mostar, kabineti su opremljeni s novim kopir-aparatom…