Akcija u Osnovnoj školi Petra Bakule

Panorama Mostara
Panorama Mostara

Zahvaljujući zajedničkom trudu roditelja, učitelja i djece, te Interagenta d.o.o. Mostar, kao i Zajednice žena HDZ BiH 'Kraljica Katarina Kosača' Mostar, kabineti su opremljeni s novim kopir-aparatom i kompjuterom.

Ravnateljica Osnovne škole Petra Bakule, Irena Rozić, izrazila je duboku zahvalnost svima onima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovoj akciji.