#kamate

Kamate u BiH među najvišim u Europi!

Kamate u BiH među najvišim u Europi!

Ekonomisti navode da je jedan od osnovnih razloga to što su u BiH kamate među najvišima u Europi. U većini slučajeva su i dvostruko više nego u mnogim europskim zemljama, pi…

Kamatne stope u BiH tri puta više nego u Njemačkoj

Krediti plasirani stanovništvu čine 44,8 posto ukupnih kredita i, za razliku od sektora nefinancijskih poduzeća, bilježe rast od 5,1 posto. Ogromni profitiKrediti poduzećima su tijekom prvog…

 Kamate na već odobrene kredite u BiH će rasti!?

Kamate na već odobrene kredite u BiH će rasti!?

...vezani uz takozvane švicarce, jer bi, prema najavama Europske centralne banke (ECB), uskoro mogao biti povećan euribor, referentna kamatna stopa, potvrđeno je "Dnevnom avazu". Da je to…

Kamatne stope blago porasle

Kamatne stope su bile niže kod kratkoročnih kredita, dok su kod dugoročnih zabilježene veće. Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), ponderirane efektivne kamatne stope (kratica: EKS,…

Banke u BiH minuse će krpati rastom kamata

Banke u BiH minuse će krpati rastom kamata

Rast kamata na kredite U samo tri godine, kako nam je kazao tajnik Udruženja banaka BiH Mijo Mišić, rast udjela loših kredita s tri narastao je, do polovice ove godine, na 12,6 posto.…