grafiti | Hercegovina.Info

#grafiti

 Grafit generala Praljaka u Širokom Brijegu

Grafit generala Praljaka u Širokom Brijegu

Grafit je iscrtan na trafostanici koja se nalazi na spajanju Ulice Kosa s Ulicom Stjepana Radića u naselju Oklaji. Ispod lika generala Praljka, koji je nacrtan na crveno-bijelo-plavoj podlozi, stoji…

Nova inicijativa studentske TV FPMOZ-a: Grafiti

Nova inicijativa studentske TV FPMOZ-a: Grafiti

Internet TV FPMOZ-a pokrenula je zanimljivi razgovor o tome - jesu li grafiti po zgradama umjetnost ili PORUKA, odnosno PORUGA. Pošlo se od činjenice da je veliki broj grafita po tek…