#FTV

Katastrofa u Bosni i humor na Federalnoj televiziji

Katastrofa u Bosni i humor na Federalnoj televiziji

Većina njih je izbjegla iz krajeva zahvaćenih katastrofalnim poplavama samo sa vrećicama u ruci. Katastrofa je podjednako pogodila oba BH entiteta, ali su se entiteti različito postavili prema…

FTV javni servis bivše komunističke elite

FTV javni servis bivše komunističke elite

Nažalost, Federalna televizija BiH ni u jednom segmentu nije u funkciji interesa naroda i građana koji žive u FBiH, nego se pretvorila u javni servis bivše komunističke elite koja koristi…