#FTV

Katastrofa u Bosni i humor na Federalnoj televiziji

Katastrofa u Bosni i humor na Federalnoj televiziji

Većina njih je izbjegla iz krajeva zahvaćenih katastrofalnim poplavama samo sa vrećicama u ruci. Katastrofa je podjednako pogodila oba BH entiteta, ali su se entiteti različito postavili prema…

FTV javni servis bivše komunističke elite

Nažalost, Federalna televizija BiH ni u jednom segmentu nije u funkciji interesa naroda i građana koji žive u FBiH, nego se pretvorila u javni servis bivše komunističke elite koja koristi…