#ćirilica

Izgrađena Aleja hrvatske ćirilice u Hercegovini

Izgrađena Aleja hrvatske ćirilice u Hercegovini

Hrvati su se u srednjem vijeku hrvatski jezik pisali trima pismima: glagoljicom, hrvatskom ćirilicom i latinicom.Hrvatska ćirilica se upotrebljavala od Boke Kotorske do Istre i od otoka do Save, a…

Ćirilićna božićna čestitka na katoličkoj crkvi

Ćirilićna božićna čestitka na katoličkoj crkvi

...kad je riječ o napadima na vjerske objekte. Naime, na pročelje katoličke župne crkvu sv. Josipa u Drvaru postavljen je još prije katoličkog Božića dvojezični natpis kojim se čestita Božić…

Vukovar: Skinute i razbijene sve dvojezične ploče

Vukovar: Skinute i razbijene sve dvojezične ploče

Ubrzo nakon polaganja vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a koji je organiziran u povodu obilježavanja 23. obljetnice 204. vukovarske brigade, skinute su ili razbijene gotovo…

Prikupljeno je 598.780 pravovaljanih potpisa

Prikupljeno je 598.780 pravovaljanih potpisa

Odnosno, zaključeno je da je inicijativu za raspisivanje referenduma o dvojezičnosti potpisao dovoljan broj građana. Ministar uprave Arsen Bauk izvijestio je da je Ministarstvo uprave 29. travnja…

 Inicijativa Stožera za obranu hrvatskog Vukovara

Inicijativa Stožera za obranu hrvatskog Vukovara

Stožer je u još prosincu prikupio i Saboru predao više od 600 tisuća potpisa kojima se traži raspisivanje referenduma na kojem bi građani odlučili o prijedlogu da pravo na ravnopravnu…