#Bariša Čolak

Pamela Anderson pisala Bariši Čolaku

Pamela Anderson pisala Bariši Čolaku

Nakon što je Anderson doznala da je zabrana uzgoja životinja radi krzna koja je trebala stupiti na snagu 2018. dovedena u pitanje, obratila se Čolaku sa apelom da ne popusti pritisku…

Bariša Čolak na parlamentarnom sastanku na Malti

Bariša Čolak na parlamentarnom sastanku na Malti

- Stoga će BiH biti aktivna na stvaranju jasnog zakonskog okvira kroz poseban zakon o terorizmu, inteziviraće aktivnosti na izmjenama i dopunama ostalih važećih zakona u vezi sa terorizmom, te će s…