Uplaćena financijska sredstva općinama na temelju naknade za hidroakumulacije

....(temeljni tekst Službene novine FBiH br.44/02 i izmjene i dopune Službene novine FBiH br.57/09) na ime te naknade u razdoblju od 1.1. do 30.6. 2013. godine, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je u općinske proračune uplatila 16.904.668,71 KM.
Na temelju zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN broj 02-02-874/09 od 30. srpnja 2009. godine) prigodom usvajanja izmjena i dopuna navedenoga Zakona, općine su dužne od prikupljenih sredstava u iznosu od minimalno 50% tih naknada investirati u infrastrukturne projekte područja koja su oštećena hidroakumulacijom.


PREGLED UPLAĆENIH NAKNADA OPĆINAMA ZA HIDROAKUMULACIJU (KM)
za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2013.

1. HE Rama - Rama - 3.176.206,50 KM

2. CHE Čapljina - Čapljina - 3.006.472,48 KM

3. CHE Čapljina - Neum 1.964.402,03 KM

4. CHE Čapljina - Ravno 1.871.347,80 KM

5. HE Peć Mlini Grude - Grude 785.079,90 KM

6. HE Mostar i HE Mostarsko blato - Mostar - 2.655.411,62

7. HE Mostarsko blato - Široki Brijeg - 764.850,38 KM

8. Sliv Vrbas (HE Jajce I i II) - Jajce 2.680.898,00 KM

UKUPNO: 16.904.668,71 KM


Napomena:
Od početka primjene izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga korištenjem hidroakumulacijskih objekata, 30. srpanj 2009. godine pa do 30.6. 2013. godine, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar u općinske proračune uplatila je oko 81 milijun KM.

rama-prozor.info