Prva solarna elektrana u općini Prozor-Rama počela s radom

Radi se o većoj solarnoj elektrani snage 149 kW, u vlasništvu poduzeća Solik d.o.o., koji je s projektom započeo prije dvije godine. Investicija je realizirana na lokaciji Velika njiva u mjestu Gmići i na površini od 3000 četvornih metara je postavljeno 636 panela koji će proizvoditi 180 MWh električne energije
Struja se isporučuje u sustav JP Elektroprivreda HZ HB, koja je prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije, otkupljuje po garantiranim cijenama na period od 12 godina. Povrat investicije očekuje se za sedam godina, s tim da je vijek rada elektrane 25 godina, tako da će i nakon isteka ugovora nastaviti s proizvodnjom i isporukom električne energije, samo po tržišnim cijenama.

"Sama realizacija projekta bila je dugotrajan i iscrpljujući posao, prije svega zbog komplicirane procedure i birokratskih poteškoća", kaže vlasnik dipl.ing. Ivo Kudić koji je elektranu sam projektirao, te je zahvaljujući vlastitom znanju i sposobnosti uvelike smanjio troškove izgradnje objekta. "U ovom području puno je zainteresiranih investitora i država bi trebala skratiti procedure dobivanja potrebnih dozvola, kako bi ostvarili napredak na ovom polju i sustigli razvijenije zemlje.Ovo je prilika i za otvaranje novih radnih mjesta", dodao je.

Svečanost otvaranja ovako velike investicije nije rađena, prema uzoru na ostale kolege investitore u sunčevu energiju, koji nisu htjeli raditi svečanosti otvaranje objekta, zato što su pri realizaciji projekta uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Bosna i Hercegovina je zemlja s ogromnim potencijalom u ovoj oblasti, primjerice Njemačka koja ima duplo manje sunčanih dana od BiH, jedna je od najvećih proizvođača solarne energije u Europi.
Ipak, pomaka ima, jer se, gledajući Kudićev primjer, još osam investitora iz naše općine odlučilo na pokretanje projekta sunčanih elektrana.

rama-prozor.info