Prozor/Rama: Sakrament svete potvrde za 145 krizmanika

Prozor/Rama: Sakrament svete potvrde za 145 krizmanika
Nakon svečanog dočeka biskupa i uspješno položenoga ispita u župnoj crkvi Presvetoga Srca Isusova ispred župne crkve, Sudar je uz suslavlje pet svećenika predvodio i svečano euharistijsko slavlje.

Fena