Pred tužnu obljetnicu općina asfaltira lokalne putove na Uzdolu

Pred tužnu obljetnicu općina asfaltira lokalne putove na Uzdolu

U punom jeku su radovi na uređenju gradskih ulica gdje, pored izvođača radova iz Gruda, rade deseci radnika s područja Rame i nekoliko domaćih kooperantskih poduzetnika.

Stalan napredak

Upravo kada se obilježava još jedna tužna obljetnica od stradanja Uzdola općina je na najbolji način pokazala svoj osjećaj za Uzdol. Tako je u uredu načelnika općine potpisan ugovor između načelnika općine dr. Joze Ivančevića i "Livno putova" d.o.o preko direktora Filipa Milića za asfaltiranje putova na području Uzdola, Krča i Borovnice. Vrijednost ugovorenih radova je 530.539,58 maraka, a najveći dio radova izvodit će se na Uzdolu, i to Cer - Rudina (uzdolsko groblje), u Donjoj Vasti (Marići i Stojanovići) te Madžari. Ukupna vrijednost ovih radova je u iznosu od 344.138,00 maraka.
Načelnik Ivančević izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i poručio kao će općina i dalje ulagati u infrastrukturu na prostoru cijele općini napose putove i vodovode, jer to su najvažnije infrastrukturne potrebe građana ovog kraja. U općini Prozor-Rama veliki broj je naselja, te su ona u velikom broju i dosta udaljena od središta općine, tako da će trebati još nekoliko godina ulaganja u lokalne ceste kako bi se postigao željeni i kvalitetni pristup tim naseljima.
"Ne može se sve odjednom, no napredak je stalan", izjavio je Ivančević.

Rama veliko gradilište

Potpredsjednik Općinskog vijeća Tomo Miličević se zahvalio načelniku na uspješnoj suradnji koja se pokazuje kroz realizaciju projekta posebno vrijednog za Uzdol.
"Ovo je samo jedan u nizu projekata koji su vezani za Uzdol. Bez infrastrukture ništa drugo se ne može dalje ni planirati ni raditi", rekao je Miličević.
Ovo je još jedan primjer da je općina Prozor-Rama trenutno jedno od najvećih gradilišta u BiH.