Vijeće mladih Grada Mostara o smrtno nastradalom dječaku sa Staklene banke

Vijeće mladih Grada Mostara o smrtno nastradalom dječaku sa Staklene banke

...te samim ishodom koji je nažalost njegova smrt, ovim putem izražava sućut članovima obitelji nesretnog dječaka i njegovim prijateljima.
Pozivamo MUP HNŽ-a da rasvijetli detalje ovog nemilog događaja te o svemu upozna javnost.
Vijeće mladih je upoznatno da je prije par godina Grad Mostar zazidao bočne ulaze do visine 2 metra, te stavio rešetke na sam ulaz, međutim također smo upoznati da to nije zaustavljalo ni mlade ni turiste da pređu navedene zapreke i uđu u prostor Staklene banke, kako bi se popeli na vrh.

Zgrada Staklene banke je upotpunosti nesigurna i nema adekvatne ograde, što ugrožava sigurnost svakog od građana koji se u njoj nađe.
Ovim putem obaviještavamo javnost kako ćemo uputiti inicijativu da se svi mogući ulazi u zgradu u potpunosti zapečate, kako bi se slični događaji spriječili.

Vijeće mladih Grada Mostara (www.vmgm.ba) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara. Vijeće čini 8 nevladinih omladinskih organizacija od kojih svaka ima svoje predstavnike u Skupštini. Ono je krovna organizacija za mlade u Mostaru. Bavi se omladinskom politikom i glavni cilj joj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.