Udruga Moj grad organizira pošumljavanje Huma

Udruga Moj grad organizira pošumljavanje Huma

Cilj akcije je zasaditi 3000 sadnica crnog i bijelog bora za što iz udruge pozivaju na što veći odziv.

Okupljanje je predviđeno u podnožju Huma u 10 i 30, a prijevoz će biti organiziran sa Rondoa u 10 sati. Rupe za sadnice će unaprijed biti iskopane, a za sve sudionike bit će osigurana oprema, sendviči i sokovi.

Ova udruga je neprofitno i nestranačko udruženje mladih ljudi koji za cilj imaju organiziranje niza kulturnih, sportskih ekoloških, te zabavnih manifestacija te realizaciju istih, a sve u unaprjeđenju društvenog položaja mladih ljudi grada Mostara.