Tina Korać Hasanović osvojila je prvu nagradu u V. kategoriji za flaute

... u V. kategoriji za flaute (98,4 bodova od maksimalnih 100). Tina je studentica 4.godine na Studiju glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, odsjek za flautu, a studira u klasi prof.dr.Ane Domančić Krstulović. Veliku podršku Tininom nastupu na ovom natjecanju dala je i korepetitorica doc.Marijana Pavlović.