Projekat jačanja volonterizma i volonterskog duha među mladima Mostara

altruist
altruist

Projekat će trajati četiri mjeseca, a odvija se u sklopu Programa za poduzetnu omladinu Fondacije Mozaik koji financira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.

Cilj projekta je prihvatanje i afirmiranje volonterizma i volonterskog rada, kao sastavnog dijela modernog društva, od strane zajednice, a osobito mladih i institucija vlasti.

Projekat će se sastojati od edukativnih radionica na temu zakonskog okvira o volonterizmu, volonterskog rada u zajednici kao vida pružanja pomoći i poboljšanja statusa marginaliziranih skupina, te upoznavanja sa osnovnim pravima djece.

Pored edukativnog dijela, voloteri će kroz praktični rad u timovima sa socijalno ugroženom djecom imati priliku provesti stečena znanja u djelo i doživjeti prednosti dobrovoljnog rada, stoji u priopćenju Humanitarne organizacije "Altruist".