FOTO  Podjela novogodišnjih paketića djeci Dnevnoga centra Mostar

Podjela novogodišnjih paketića djeci Dnevnoga centra Mostar
...30.12.2015. godine podjelu paketića djeci korisnicima usluga Dnevnog centra. Nakon podjele paketića u prostorijama organizacije, uputili smo se u naselje Karašebeš kako bismo razveselili naše male korisnike. Tom prigodom su uručeni paketići, koji su osim slatkiša sadržavali i edukacijski materijal i školski pribor. Naše male korisnike svojom donacijom su razveselili i djelatnici Crvenog križa koji su nam uručili 25 novogodišnjih paketića.
***
Dnevni centar za djecu je projekt koji se od listopada 2011. godine implementira u Udruzi „Humanitarna organizacija Altruist" na inicijativu donatora organizacije Save the Children, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Mostara.
Svrha Dnevnog centra je poduzimati pozitivne korake u osiguravanju zaštite i pružanja pomoći djeci. Broj korisnika koji su obuhvaćeni uslugama Dnevnoga centra za 2015. godinu je 253, od toga broj broj djece je 141, a broj roditelja/staratelja 112. Od osnivanja do danas, broj posjeta korisnika Dnevnom centru je 11626 ,a broj pruženih usluga je 37175.
.