FOTO  Obilježen Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

altruist
... život i/ili rad na ulici, i za djecu koja su u riziku da to postanu, organizirala je u srijedu, četvrtak i petak, edukativno - kreativne radionice za korisnike usluga centra, djecu i mlade romske nacionalnosti. Pri provedbi aktivnosti sudjelovala je i naša volonterka iz SAD-a, kojoj je naša organizacija preporučena kao organizacija koja je prepoznatljiva u zajednici po svojim aktivnostima u radu sa djecom.

Na radionicama djeci su predstavljena prava koja su im zajamčena po Konvenciji o dječjim pravima, te zakonske regulative FBiH koje sadrže odredbe zakona vezane za dječji rad, te postupanja u slučajevima kršenja zakona. Djeci i mladima je skrenuta pažnja i na obveze koje proizlaze iz tih prava i zakona, a koje su važne za preveniranje i otklanjanje teškog stanja u kojem se ova ranjiva populacija nalazi. Nakon edukativne radionice koja je bila interaktivnog karaktera, djeca su sudjelovala u kreativnoj radionici, iz koje je glavna poruka i zaključak da je obrazovanje ključni čimbenik u borbi protiv dječjega rada.

Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici je projekt koji se od listopada 2011. godine implementira u Udruzi „Humanitarna organizacija Altruist" na inicijativu donatora organizacije Save the Children, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Mostara.

Na području Mostara predstavlja jedino organizirano mjesto pružanja pomoći djeci ulice i djeci koja su u riziku da to postanu. Svrha Dnevnog centra je poduzimati pozitivne korake u osiguravanju zaštite i pružanja pomoći djeci. Od osnivanja do danas, broj korisnika Dnevnog centra je 1 195, djece 736, roditelja/staratelja 459. Broj posjeta korisnika je 9 371,a broj pruženih usluga je 29 340.

Rad se bazira na rad unutar Dnevnog centra i rad na terenu. Korisnici svakodnevno imaju najmanje jedan obrok, mogućnost kupanja, pranja odjeće, dobivanje čiste odjeće i obuće, mogućnost učešća u društveno- edukativnim, kreativnim, savjetodavni, preventivnim radionica kojima je svrha opismenjavanja, resocijalizacije, jačanja njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, razvijanja osnovnih životnih navika, priopćeno je iz Udruge Altruist Mostar.