FOTO  Mostar: Obilježen Međunarodni dan djeteta

altruist, djeca rast

...nasilja i raznih oblika diskriminacije. 20. studenog 1989. je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država mora garantirati svakom djetetu.

Povodom toga dana Udruga „Humanitarna organizacija Altruist" u sklopu koje djeluje Dnevni centar za djecu, organizirala je priredbu pod nazivom „ Mi smo djeca i imamo prava" koju su pripremili korisnici usluga Dnevnog centra. Nakon provedene priredbe djecu smo nagradili prigodnim poklonima, jer su uložila veliki trud da sami osmisle sastave i recitacije za ovaj dan, kao i da nauče prigodne pjesmice. Nakon priredbe uslijedila je radionica na temu dječijih prava. Prilikom provedbe radionica djeca su uočila i osvjestila koja su to njihova prava koja im se svakodnevno krše, a da toga nisu ni svjesni. Neke od poruka i prava koje su djeca navela i prenijela na papir kao bitna za njihovo odrastanje i život su:

„Važno je da sva djeca imaju porodicu, mamu i tatu. Meni je važno i to da svaki dan obavljam higijenu, da se umivam, kupam, perem zube i češljam kosu. Svako dijete bi to trebalo da radi. Čistoća je pola zdravlja i svi trebamo biti uredni i čisti." (učenica 3. razreda OŠ)

„Meni je najvažnije pravo na slobodno izražavanje mišljenja. Mislim da je veoma važno da sva djeca mogu da kažu svoje mišljenje. Često vidim neke oblike nasilja među školskim drugovima. Trudim se da ja ne uvrijedim nikoga i da ne upadam u probleme. Ipak sam doživio da me diskriminiraju stariji učenici u mojoj školi. Ja znam da se to ne smije raditi nijednom djetetu. Ako se to dogodi uvijek treba razgovarati s roditeljima, nastavnicima u školi ili u Dnevnom centru." (učenik 7. razreda OŠ)
„Ja znam da sva djeca imaju pravo na osnovno školovanje. Za mene je to najvažnije dječije pravo. Meni je važno i pravo na slobodno vrijeme i igru, jer volim da igram fudbal poslije škole sa mojim drugovima. Mi u naselju nemamo fudbalski teren. Mislim da i mi imamo pravo da imamo neko fudbalsko igralište. Tu bi se sva djeca mogla igrati i ne bi morali više ići na udaljena igrališta." (učenik 7. razreda OŠ)
„ Sva djeca i mladi imaju pravo na mogućnost informisanja, kao i da svoje mišljenje slobodno kažu, te da se na taj način njihovo mišljenje uvaži. Prava i slobode za svako dijete moraju biti ista, bez obzira na: naciju, rasu , spol, jezik, religiju, običaje, imovinsko stanje ili socijalno porijeklo. Boravak u Dnevnom centru pomogao mi je da steknem mnogo više samopouzdanja kojeg prije nisam toliko pokazivala. Kroz druženje i razgovor sa uposlenicima Dnevnog centra, shvatila sam da je iznimno važno, jasno i glasno iznijeti svoj stav i mišljenje. Uz centar postigla sam velike rezultate u svim aspektima života. Dnevni centar ima tu posebnu i pozitivnu energiju koja svakome od nas izmami osmijeh na lice." (učenica 2. Razreda Srednje medicinske škole)
Djeca su tako pjesmom i crtežima proslavila svoj dan, te nas sve zajedno podsjetili i ukazali nam, koja su to njihova prava koja su im zajamčena i koje svi moramo poštovati.
******
Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici je projekt koji se od listopada 2011. godine implementira u Udruzi „Humanitarna organizacija Altruist" na inicijativu donatora organizacije Save the Children, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Grada Mostara.

Na području Mostara predstavlja jedino organizirano mjesto pružanja pomoći djeci ulice i djeci koja su u riziku da to postanu. Svrha Dnevnog centra je poduzimati pozitivne korake u osiguravanju zaštite i pružanja pomoći djeci. Broj korisnika koji su obuhvaćeni uslugama Dnevnoga centra za 2015. godinu je 249, od toga broj broj djece je 139, a broj roditelja/staratelja 110. Od osnivanja do danas, broj posjeta korisnika Dnevnom centru je 11439 ,a broj pruženih usluga je 36301.

Rad se bazira na rad unutar Dnevnog centra i rad na terenu. Korisnici svakodnevno imaju najmanje jedan obrok, mogućnost kupanja, pranja odjeće, dobivanje čiste odjeće i obuće, mogućnost učešća u društveno- edukativnim, kreativnim, savjetodavnim, preventivnim radionicama kojima je svrha opismenjavanja, resocijalizacije, jačanja njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, razvijanja osnovnih životnih navika.