Povlače se sa tržišta baby vlažne maramice Freshmaker i Nemdil

tržišta vlažne maramice za bebe robne marke “FRESHMAKER” i vlažne maramice za bebe marke “NEMDIL”

Uporaba navedenih proizvoda predstavlja kemijsku opasnost jer sadrže IPBC-jodopropinil butilkarbamat i nisu usklađeni sa Direktivom o kozmetičkim proizvodima.

Također, upozoravaju se svi trgovinski objekti da su dužni povući ove proizvode sa svojih polica i skladišta, priopćeno je iz Gradske uprave Grada Mostara.

fena