Pjesma o Gorancima ‘Moje selo’autora Jure Marića pobjedila na natječaju OŠ Cim

Pjesma o Gorancima ‘Moje selo’autora Jure Marića pobjedila na natječaju OŠ Cim
Među mnogim lijepim pjesmama izabrane su tri najbolje, a to su: Petra Milinković pisala je o kruhu svoje bake - pjesma Kruh moje bake, Marinko Ćorić opisao je svoju majku sa pjesmicom - Što je to mama i naš gorančanin Jure Marić koji je s ponosom napisao pjesmu o svojoj grudi - Moje selo.

Ostale pobjedničke pjesme možete procitati na službenoj web stranici Osnovne škole Cim.

Moje selo je
poput ljudskog tijela,
usklađeno radi
i ne boji se gladi.

Moje selo je
kao oblak bijeli
i najjači u nj
ući nisu smjeli.

U mom selu
svak svakoga brani
i od kad ja znam,
u njem je sve, isto ko i lani.

Selo je moje
poput drveta u cvijetu
i poznato je svugdje
u ovom bijelom svijetu.

Moje selo je
orlova vika
i cilin je gorancin
ponos i dika.

Moje selo
Podkosa se zove
i uvik je spremno
za pobjede nove.

Takva sela niđe nema
nit će iđe biti.
U njem ću i ja
ako Bog da ostariti.

goranci.blogspot.com