FOTO  Mostar: Održana javna tribina za Gradsko područje Mostar Sjever

Ovaj događaj je organizirala Agencija lokalne demokracije (LDA) Mostar u suradnji sa Gradskim Vijećem Grada Mostara i Gradskom Upravom kao dio projekta „Vijećnik-Građanin" koji ima za cilj unapređenje  komunikacije između Gradskog vijeća i građana.

Ispred Gradskog Vijeća, tribini su prisustvovali Predsjednik Gradskog vijeća, Murat Čorić i članovi komisije za Gradskog područja Sjever, vijećnici Azemina Kurtović-Turkić, Mensur Turkić i Adem Macić-Kada

Nakon kratkog uvodnog izlaganja o radu i mehanizmima Gradskog Vijeća, prisutnim građanima data je mogućnost da postave pitanja svojim vijećnicima.

Pitanja koja su postavljala građani najviše su se odnosila na problem deponije „Uborak", naplatu komunalnih pristojbi i raspodjelu sredstava namijenjenih Gradskom području Sjever.

Vijećnici su ponudili odgovore na sva postavljena pitanja i pojasnili procedure pomoću kojih građani mogu institucijalno riješavati svoje probleme.