Održana konferencija o jačanju uloge žena i mladih političkih lidera u BiH

... političkih lidera u Bosni i Hercegovini".

Konferencija je organizirana s ciljem informiranja i daljnjeg motiviranja žena o važnosti njihove uloge u kreiranju boljeg životnog, društvenog i političkog okruženja. Osim predstavnika LDA, na konferenciji su sudjelovale i žene iz drugih nevladinih organizacija te predstavnici grada Mostara.

Riječ je o realizaciji projekta Vijeća Europe i USAID misije u Bosni i Hercegovini pod nazivom: "Jačanje uloge žena i mladih lidera u javnom i političkom životu u BiH", s ciljem da žene i mladi preuzmu aktivnu ulogu u bh. društvu te da podignu svijest o važnosti uloge žena u javnom i političkom životu.

Aktivnosti planirane projektom uključuju organiziranje predavanja i radionica za žene na području cijele BiH, u cilju motiviranja žena da preuzmu aktivnu ulogu na lokalnim izborima, kao biračice i kandidatkinje.

U prigodnom obraćanju sudionicima Konferencije glavna savjetnica mostarskog gradonačelnika Radmila Komadina izrazila je zadovoljstvo činjenicom da se Konferencija održava u Mostaru i to na ovu temu jer je, kako je kazala, evidentna činjenica kako mladi ljudi i žene posjeduju elan i znanje, ali su nedovoljno aktivni u političkom životu.

"Mostar često nazivaju gradom mladih, gradom studenata, ali nažalost njihova prisutnost u javnom životu se ne osjeća dovoljno jako, s obzirom na to koji postoji potencijal", kazala je Komadina, dodavši kako bi u zemlji kakva je BiH i gradu kakav je Mostar, logično bilo da se mladi više angažiraju jer se radi izravno o njihovoj budućnosti.

Istaknula je kako je slična situacija i s angažmanom žena te da nažalost i patrijarhalno društvo, koje još uvijek vlada u ovoj zemlji, ne dopušta ženama da i preuzmu svoj dio odgovornosti u političkom životu, priopćeno je iz Ured za odnose s javnošću grada Mostara.

Fena