Izvođenje radova u blizini škola

Izvođenje radova u blizini škola

Tijekom sastanka razgovaralo se posebice o načinu i dinamici izvođenju radova prokopavanja na lokalitetima Franjevačke ulice i ulica Fra.Didaka Buntića i Kraljice Katarine. Grad Mostar, u sklopu projekta „WATSAN" - zaštite kvaliteta vode rijeke Neretve, sklopio je Ugovor sa izvođačem radova Amitea d.o.o. Mostar za izgradnju dijela kanalizacijskog kolektora na potezu od Šemovca do Balinovca, čija trasa ide Franjevačkom ulicom. Ukupne vrijednosti cca 1.500.000,00 KM. Radovi se izvode na dijelu trase od mosta na rukavcu Radobolje do Osnovne škole Antuna Branka Šimića, te prema Srednjoj medicinskoj školi Sestara milosrdnica.

Kako se navedeni radovi izvode prema planu u neposrednoj blizini škola, a najavljen je početak nove školske godine za ponedjeljak, o7.09.2015., ovom prilikom posebno se naglasilo da se mora voditi računa o sigurnosti pješaka i da se mora osigurati siguran pristup školama. Od strane članova projektnog tima kazano je da su svi pješački prilazi školama osigurani, te da je u navedenim ulicama, gdje se izvode radovi, zabranjen i onemogućen promet motornim vozilima. Završetak ovih radova planiran je do konca 2015. godine.

Obavještavaju se svi građani da se pridržavaju privremene regulacije prometa, te se mole na povećanu opreznost i strpljenje u navedenim ulicama gdje se vrše radovi, stoji u priopćenju..