FOTO  FPMOZ: Predstavljamo Studij glazbene umjetnosti

glazbenici

...koji predstavlja značajan kulturni dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste - nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala - zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave glazbom, odnosno njenim problemima; a široku i značajnu granu muzikologije predstavlja etnomuzikologija i njeni znanstvenici etnomuzikolozi koji se bave proučavanje tradicijske glazbe i kulture cijeloga svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima isto¬vrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini.
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) - zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene kulture i Etnomuzikologije, Glazbene kulture i Glazbene teorije, Klavira, Violine, Gitare, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura - ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Etnomuzikologija - ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Glazbena teorija - sposobnost izvođenja teo¬retske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa - orijentacija u partituri.

Klavir - kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina - solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Gitara - solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave gitare u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) - solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

UVJETI UPISA
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

DOĐITE I POKUŠAJTE!
Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte!

Pročelnica (v.d.): mr. Lidija Vladić-Mandarić, v. asist.; e-mail: [email protected]
Tajnica: mr. Marina Bazina, v. asist.; e-mail: [email protected]