FPMOZ: Diplomski koncert - klavirski recital Lucije Zovko

FPMOZ: Diplomski koncert - klavirski recital Lucije Zovko

...u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače - galerija kraljice Katarine na kojem će se predstaviti diplomantica Lucija Zovko sa Studija glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u klasi Jadranke Garin Borović, docentice na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu te vanjske suradnice Studija glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Na programu su djela Bacha, Schumanna i Rachmaninoffa. Ulaz je slobodan!
Radujemo se Vašem dolasku!

Lidija Vladić-Mandarić/FPMOZ