Don Tomislav Zubac novi kapelan u Studencima

Don Tomislav Zubac novi kapelan u Studencima
Posljednje tri i pol godine u župi je djelovao samo jedan svećenik, tj. župnik. Biskup Ratko Perić odlučio je studenačkom svetištu Srca Isusova poslati pojačanje. Don Tomislav svoju Mladu Misu rekao je u Čitluku 13. srpnja 2014. godine. Prvi put je nastupio u župi Studenci u nedjelju, 7. rujna, na svetim Misama u 8 i 10 sati.

Kako je župa Studenci bila navikla na dvojicu svećenika, župnika i kapelana, dolazak novog svećenika velika je radost za župljane, a posebno za župnika kojemu će uvelike olakšati pastoralne poslove u župi.

Župa Studenci