Eko život finansirao nabavka vozila za prijevoz ambalažnog otpada na području Općine Grude

Eko život finansirao nabavka vozila za prijevoz ambalažnog otpada na području Općine Grude
...Godine potpisani su Ugovori o finansiranju i nabavci vozila za prijevoz ambalažnog otpada između Eko život-a kao operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i JP „Komunalno" d.o.o. Grude.

„Suradnju sa Općinom Grude smo otpočeli na inicijativu prepoznatljive kompanije Violeta čije je sjedište također u Grudama. Obzirom da je Violeta značajan obveznik u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, te da su svoje obaveze po pitanju istoga prenijeli na Eko život, kao operatera sistema, bilo je zadovoljstvo realizirati ovakav projekat. Želim napomenuti da se je suradnja sa Općinom Grude počela još prošle godine kada smo finansirali nabavku zelenih otoka za selektivno odvajanje i prikupljanje otpada. Prethodno obezbjedivši zelene otoke te sada nabavkom vozila za prijevoz ambalažnog otpada upotpunili smo odnosno zakružili „tehnički" dio realizacije ovog projekta. Ubjeđeni smo da ćemo i u budućnosti dobro surađivati kako sa općinom Grude tako i sa svim općinama na području FBiH." Izjavila je direktorica Eko život-a Lidija Tomić.