Umiremo od srca, raka i samoubojstava

U 2008. godini čak je 30 posto smrtnih slučajeva uzrokovanih ozljedama bilo – samoubojstvo, ponajviše u populaciji od 40 do 64 godine starosti.

Unatrag pet godina muškarci u Hrvatskoj najviše umiru od bolesti srca i krvožilnog sustava, zatim od raka bronha i pluća, debelog crijeva i rektuma, raka želuca i prostate. Žene, osim od bolesti srca i krvnih žila, najčešće umiru od raka dojke.

Broj bolničkih kreveta u Hrvatskoj je od 1990. godine naovamo smanjen za čak 31 posto, a broj pacijenata liječenih u bolnicama pak porastao za 18 posto, ne uključujući boravak pacijenata u rodilištima i na rehabilitaciji.

U zadnjih deset godina u Hrvatskoj je ušesterostručen broj liječenih ovisnika, kojih danas ima, registriranih, 7.506, dok ih je u 2008. godini, posljednji su poznati podaci, od predoziranja, nesreće ili samoubojstva umrlo 116.

Prvo uzimanje bilo koje droge događa se, u prosjeku, sa 16 godina, a prvo uzimanje heroina s 20. Među heroinskim ovisnicima, 45 posto ih je pozitivno na hepatitis C, na hepatitis B njih 13 posto, a na HIV 0,5 posto, i to zahvaljujući trajnoj edukaciji, i centrima za zamjenu igala i šprica.

Upotreba ectasyja i amfetamina zabilježena je u tri posto slučajeva, pri čemu sedative s alkoholom ili bez njega, više uzimaju djevojčice od dječaka – tablete je s alkoholom barem jednom uzelo deset posto djevojčica i sedam posto dječaka.

tportal.hr