U Federaciji raste broj osoba oboljelih od mentalnih bolesti

U Federaciji raste broj osoba oboljelih od mentalnih bolesti

...posebno u starijim populacijskim skupinama, navodi se u izvješću o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014. koje 'Večernjak' posjeduje te donosi podatke po oboljenjima i dobnim skupinama, piše Večernji list BiH.

Vrste poremećaja

Poremećaji mentalnog zdravlja predstavljaju jedan od važnijih javnozdravstvenih problema i u svijetu i kod nas zbog sve veće učestalosti, čestog početka u mlađoj odrasloj dobi te narušavanja kvalitete života kako bolesnika, tako i njihovih obitelji. Prema podacima iz izvješća, neurotski, sa stresom povezani i somatski poremećaji su najčešći poremećaji mentalnog zdravlja stanovništva u razdoblju o 2010. - 2014. godine. Drugi po rangu su poremećaji raspoloženja, a na trećem mjestu su shizofrenija, shizotipalni i sumanuti poremećaji. U dobnoj skupini od 7 - 18 godina u promatranom petogodišnjem razdoblju vodeći su drugi mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja, na drugom mjestu su neurotski, sa stresom povezani i somatski poremećaji, te poremećaji raspoloženja. U 2011. i 2012. godini, stoji u izvješću, javljaju se mentalni poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom. Također, poremećaji raspoloženja su u blagom porastu, dok su drugi mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u blagom padu u ovoj dobnoj skupini.

Dobne skupine

U FBiH najučestaliji mentalni poremećaji u dobnoj skupini od 19 - 64 godine u promatranom razdoblju su neurotski, sa stresom povezani i somatski poremećaji. Nakon 2010. i 2011. godine u kojima je evidentiran trend smanjenja obolijevanja od ovih poremećaja, u zadnje dvije godine taj trend opet polagano raste. Dalje slijede poremećaji raspoloženja, shizofrenija, shizotipalni i sumanuti poremećaji. U dobnoj skupini preko 65 godina vodeći su neurotski, sa stresom povezani i somatski poremećaji nakon čega slijede poremećaji raspoloženja. U ovoj dobnoj skupini je i demencija među pet vodećih poremećaja mentalnog zdravlja.

U studiji o stanju zdravlja odraslog stanovništva u Federaciji BiH 2012. godine, skoro svaki drugi ispitanik (44,8%) je izjavio da je bio napet ili pod stresom tijekom posljednjih mjesec dana. Izloženost stresu je bila najveća kod ispitanika u dobi od 45 - 54 godine.

Emocionalne probleme, poput tuge, neraspoloženja, zabrinutosti i potištenosti je ukupno imalo oko trećine ispitanika u Federaciji BiH (28,4%), a emocionalni problemi su se najčešće pojavljivali u dobnoj skupini od 45 do 54 godine. Depresija je bila registrirana kod 4,4% ispitanika u Federaciji Bosne i Hercegovine starijih od 18 godina