U FBiH 276 operacija tumora mozga, 125 kralježnice

U FBiH 276 operacija tumora mozga, 125 kralježnice

..operativnih zahvata ili 19%, neurokirurške aneurizme 93 operativna zahvata ili 14%, a na sve ostale operativne zahvate 157 ili 24%, navodi se u izvješću Federalnog fonda solidarnosti za 2014. u čijem je posjedu Večernji list.

Za neurokirurške operativne zahvate u 2014. godini ukupni rashodi iznosili su 2,886.576 KM i manji su za 7% od planiranih za 2014., a u odnosu na 2013. manji su za 13%. Od ukupnih rashoda, na troškove izvršenih usluga operativnih zahvata u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH se odnosi 2,818.714 KM, a na ime refundacija troškova za usluge izvršene su isplate u iznosu od 67.862 KM. U 2014. u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH izvršen je ukupno 651 operativni zahvat od čega u KCU Sarajevo 300 operativnih zahvata ili 46,08%, u UKC Tuzla 154 operativna zahvata ili 23,66%, u KB Mostar 120 operativnih zahvata ili 18,43%, u KB Zenica 76 operativnih zahvata ili 11,67%, u RMC "Safet Mujić" Mostar 1 operativni zahvat ili 0,15%. Prema podacima iz izvješća, od 120 operativnih zahvata u KB Mostar, najviše se odnosi na supratentorijalne tumore i apscese 41, slijede tumori i degenerativna oboljenja kralježnice 39, potom cerebrovaskularna mikrokirurgija 16 zahvata, vitalne intervencije u neurokirurškoj intenzivnoj njezi 10, infratentorijalni tumori i apscesi 6, slijede tumori baze lubanje 5 i kongenitalne anomalije 3 zahvata.

Za zahvate u KB Mostar ukupno je iz Fonda izdvojeno 560.282 KM. Promatrano po županijama, najveći broj neurokirurških operativnih zahvata izvršen je na pacijentima iz Sarajevske županije - 160, slijedi Zeničko-dobojska županija - 142, potom Tuzlanska - 131, Hercegovačko-neretvanska županija - 80 zahvata, slijedi USŽ - 47, potom Srednjobosanska - 39. Nad pacijentima iz ZHŽ izvršeno je 25 neurokirurških zahvata, Hercegbosanske 13, BPŽ 11, dok je najmanje pacijenata u 2014. bilo iz Posavske županije - tri.