Novo švicarsko istraživanje: Korištenje mobitela i rizik za rak

"Journal of the National Cancer Institute" piše da postoji zabrinutost da zračenje mobitela ima izraženiji negativan utjecaj na dječiji mozak, koji se još razvija.

Novi podaci švicarskih naučnika temelje se na praćenju 352 djece u dobi od sedam do 19 godina kojoj je dijagnosticiran rak mozga te na 646 zdrave djece iste dobi.

Dnevni Avaz