Nakon tri tjedna apstinencije, ovisnost o cigareti polako popušta

Nakon tri tjedna apstinencije, ovisnost o cigareti polako popušta
Poznato je da od predpovijesnih vremena ljudi koriste različite psihoaktivne tvari kako bi smanjili, izbjegli ili mijenjali neko psihičko stanje ili bol. Čini se da je u ljudskoj prirodi pokušaj da se izbjegne psihička ili fizička patnja unošenjem tvari koje utječu na središnji nervni sustav. U svim društvenim sredinama i slojevima tijekom povijesti otkrivena je upotreba takvih tvari.

Kako je početni učinak obično ugodan i kako se štetnost u početku uzimanja ne vidi, lako se stvara preduvjet zlouporabe i fiziološke ovisnosti. Iako znamo da je pušenje jedna od najvećih prijetnji zdravlju, također znamo da je moguće tu prijetnju potpuno ukloniti.

Međunarodna klasifikacija bolesti definira problem pod šifrom F 17 : ''Duševni poremećaj i poremećaj ponašanja vezan uz pušenje duhana''. Definicija prikazuje problem u pravom svjetlu, a to je duševni poremećaj. Pušači su uglavnom svjesni velikih zdravstvenih posljedica pušenja, ali malo njih je spoznalo da su uhvaćeni u klopku vlastite psihe.

Smatram da je psihološki put jedan od kvalitetnih načina da se pobijedi ovaj težak problem pa bih tijek savladavanja ove ovisnosti prikazala u nekoliko faza:

Suočiti se s problemom i spoznati da se radi o ovisnosti! Definirati problem.
Pušači iz svih društvenih slojeva, oni koji boluju ili ugrožavaju svoju okolinu, pronaći će izgovor i provesti svoju potrebu za cigaretom. Ta uvjerenost u ispravnost pušenja i da se baš njima neće ništa dogoditi, prva je teža prepreka u terapiji prestajanja pušenja.
Upoznati svog neprijatelja!
Spoznati dugotrajnu opasnost za sebe i okolinu, suočiti se s mogućim bolestima i posljedicama za organizam uzrokovanih pušenjem, koje su malo poznate ili čak nepoznate. Spoznati vlastito ovisničko poremećeno ponašanje vezano uz stalnu brigu o cigaretama i trenutku kada će opet otpuhnuti dim. Jedan od većih ovisnika bio je i Sigmund Freud. Uporno je nastavljao pušiti iako je bio svjestan bolesti koja je napredovala. Imao je kancerogene izrasline u ustima. Nakon što mu je odstranjena vilica imao je problema s hranjenjem i gutanjem, popraćeno bolovima. Ovisnost o duhanu zaista je opaka i mijenja našu psihu, postajemo zarobljenici. Pušači pristaju da ona vlada njima, dobrovoljno prihvaćaju manipulaciju nad sobom.
Središnji i najvažniji dio je motivacija koja vodi u čvrstu odluku.
Jedan od životnih zakona je i zakon uvjerenja. Vjeruj u vlastitu volju i snagu kojom ćeš se oduprijeti ovisnosti. Vjeruj da možeš mijenjati svoja uvjerenja i preuzmi svoj život.
Izabrati individualni program tretmana, osobe koje će ti pomoći tijekom provedbe i prevencije recidiva.
Biološki tretmani nastoje nadomjestiti psihoaktivne tvari putem guma za žvakanje ili nikotinskih flastera koji mogu pomoći postepenom smanjivanju nikotina u organizmu. Neka istraživanja ukazuju da je upotreba guma za žvakanje i flastera ograničeno korisna. Vjerujem da su učinci korisni kad čovjek već apstinira od duhana pa povremena upotreba guma za žvakanje može pomoći u smanjivanju simptoma sustezanja.