Lijek iz vremena faraona djeluje i danas

Lijek koji je korišten za liječenje reume u vrijeme faraona učinkovit je u liječenju ponavljajućeg perikarditisa, upale područja oko srca, pokazalo je novo kliničko istraživanje.

Drevni lijek kolhicin koji se stoljećima koristi kao protuupalni lijek za akutni giht ispitan je na 240 pacijenata obolelih od perikarditisa i utvrđeno je da je prepolovio broj ponovnih pojavljivanja simptoma u usporedbi s pacijentima koji nisu primali nikakav lijek.

Autori istraživanja rezultate su predstavili u nedjelju na godišnjem zasjedanju udruženja američkih kardiologa u Washingtonu.

Perikarditis kojeg prate snažni bolovi u prsima ponavljao se kod 42,5 posto ispitanika koji nisu uzimali lijekove te kod 21,6 posto ispitanika na kolhicinu.

Nakon tri dana liječenja samo 19,2 posto na kolhicinu imalo je još simtome za razliku od više od 44 posto onih koji nisu bili na kolhicinu.

Kolhicin je smanjio potrebu za hospitalizacijom s deset na 1,7 posto.

Iako se kolhicin dugo koristi za liječenje perikarditisa ovo je prvo veliko istraživanje u kojem je proučavan njegov učinak na rekurentne slučajeve.

Hina