Koliko je opasna ešerihija

bakterija
bakterija
... najbolje liječi i kako se dobija?

- E.coli je normalni stanovnik gastrointestinalnog trakta. Kada dođe do poremećaja trakta i kolonizacije bakterije, razvijaju se simptomi bolesti. Liječenje se može započeti empirijski, a zatim ga treba modificirati na osnovu antibiograma.

Iako je većina sojeva još uvijek osjetljiva na ampicilin i tetracikline, drugi lijekovi se sve češće upotrebljavaju, uključujući tikarcilin, piperacilin, cefalosporine, aminoglikozide, trimetoprim-sulfametoksazol i kinolone (u odraslih). Izliječiti se može.