Gonoreja se može prenijeti poljupcem

Poljubac
Poljubac
Smatra se da ljubljene može biti važan i zanemareni faktor rizika za orofaringealnu gonoreju.

Rezultati ovog istraživanju su posebno zabrinjavajući obzirom da je u zadnje vrijeme došlo do porasta broja slučajeva infekcija sojevima bakterije Neisseriae gonorrhoeae koji su rezistentni na antibiotike.